Tích hợp liền mạch với các API Mở của chúng tôi

Có thiết kế vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, API Mở của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát đối với các giao diện và quy trình, với mã hóa cấp ngân hàng để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

Hỗ trợ tích hợp tùy chỉnh

Tạo giao diện linh hoạt, có thể tùy chỉnh và độc quyền để kết nối liền mạch với các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Tích hợp quy trình

Tích hợp quy trình làm việc và xây dựng kiến trúc quản lý tiền phù hợp để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khắt khe.

Tích hợp toàn diện

Tích hợp với tài liệu API Mở rõ ràng, dễ hiểu.

Làm việc với người quản lý khách hàng riêng và các nhóm kỹ thuật về nhu cầu tùy chỉnh và hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn.

Tích hợp với các quy trình đơn giản và thuận tiện để kiểm tra mã lập trình bằng sandbox.

Sử dụng mã hóa cấp ngân hàng để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

Quy trình kết nối API Mở

01

Chuẩn bị tích hợp API

02

Định cấu hình môi trường kiểm thử

03

Giao diện với môi trường kiểm thử

04

Chấp nhận trực tuyến

05

Chính thức đi vào hoạt động

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.