Mở rộng doanh nghiệp B2B của bạn ra toàn cầu.

Thanh toán và nhận doanh thu xuyên biên giới với mạng lưới toàn cầu của SUNRATE.

Mạng lưới thanh toán toàn cầu

Chuyển tiền xuyên biên giới chỉ trong tíc tắc. Chúng tôi thực hiện các giao dịch thanh toán một cách nhanh chóng với mạng lưới thanh toán toàn cầu tại hơn 150 quốc gia.

Nhận doanh thu quốc tế

Thu các khoản thanh toán kinh doanh một cách linh hoạt bằng hơn 30 loại tiền tệ và chỉ chuyển đổi khi có nhu cầu thanh toán, qua đó loại bỏ các khoản phí chuyển đổi ngoại hối không cần thiết.

Tỷ giá hối đoái minh bạch theo thời gian thực

Đơn giản hóa hoạt động thương mại B2B bằng cách giảm chi phí với tỷ giá hối đoái minh bạch và cạnh tranh theo thời gian thực.

Quản lý tài liệu giao dịch một cách thông minh

Loại bỏ các quy trình xử lý tài liệu phức tạp có liên quan đến việc xử lý các tài liệu giao dịch B2B.

Quản lý nguồn tiền tập trung

Thanh toán và nhận thanh toán từ các đối tác giao dịch B2B với hơn 100 loại tiền tệ.

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.