Giao dịch với tỷ giá hối đoái cạnh tranh và các dịch vụ hiệu quả.

Đơn giản hóa hoạt động quản lý rủi ro ngoại hối.

Chuyển đổi 24/7

Chuyển đổi tiền tệ mọi lúc, mọi nơi. Có sẵn hơn 100 loại tiền tệ.

Tỷ giá Hối đoái Trực tiếp

Xem giá bán buôn theo thời gian thực gần mức giá trung bình của thị trường. Phân tích phí minh bạch.

Khóa tỷ giá hối đoái

Quản lý rủi ro ngoại hối hiệu quả hơn. Cải thiện mức độ chắc chắn về tỷ giá có sẵn và có nhiều thời hạn hiệu lực của báo giá để chọn.

Thông báo tỷ giá hối đoái

Đặt các giao dịch tiền tệ cho tỷ giá/phạm vi FX mục tiêu. Nhận thông báo khi tỷ giá FX đạt tỷ lệ/phạm vi mục tiêu.

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.