Đổi mới việc thanh toán cho các công ty Lữ hành

Tối ưu hóa các khoản thanh toán B2B cho các công ty lữ hành với các hãng hàng không, khách sạn và nhà cung cấp.

Linh hoạt

Thực hiện các khoản thanh toán cho các hãng hàng không và đối tác du lịch trên toàn cầu bằng đồng nội tệ với thẻ thương mại hỗ trợ đa dạng tiền tệ.

Theo dõi tất cả các giao dịch

Đặt hạn mức chi tiêu, kiểm soát và duy trì khả năng hiển thị đầy đủ tất cả các giao dịch.

API nhiều tình huống

Cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý thẻ thương mại đa tiền tệ để thanh toán cho các bên liên quan đến du lịch trên toàn cầu trong vòng vài giây.

Đối chiếu tự động

Tùy chỉnh chu kỳ đối chiếu và chi tiết thẻ thương mại theo nhu cầu kinh doanh.

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.