Đưa doanh nghiệp Thương mại điện tử vươn ra toàn cầu

Mở rộng kinh doanh ra toàn cầu thông qua các nền tảng thương mại điện tử chính thống.

Nhận doanh thu trực tiếp

Kết nối trực tiếp với các nền tảng TMĐT chính thống và self-build website, cho phép thực hiện giao dịch bằng hơn 10 loại ngoại tệ chỉ trong vài giây.

Đồng bộ hóa đơn hàng

Tự động hóa đơn đặt hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả với quy trình xác thực hiệu quả.

Thanh toán và thu nợ tích hợp

Rút tiền hoặc thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp trên toàn cầu.

Thanh toán bằng thẻ thương mại

Đơn giản hóa hoạt động thương mại điện tử bằng cách thực hiện các khoản thanh toán kinh doanh tức thì và an toàn bằng thẻ thương mại của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.